Som svar på en förändrad dynamik inom resebranschen presenterar BCD Travel en ny metod för hantering av hotellprogram – Stay by BCD Travel™. Företaget har startat en global hotelldivision, under ledning av April Bridgeman, som nyligen utsågs till Senior Vice President för BCD:s Hotel Solutions.

”Vårt hotellprogram kommer att förändra marknaden och skapa helt nya fördelar för företag i världen och i Skandinavien. Det är dags att se utanför förhandlade hotellpriser och fokusera på andra strategier för utgiftshantering, samt underlätta genomförandet av hotellprogram, bygga förtroende och påverkar resandes köpbeslut, säger Thomas Ådén, Vice President Nordics i BCD Travel.

Den globala hotelldivisionen ger BCD Travels nuvarande och framtida kunder stora fördelar genom förnyelser inom företagsresor. Hotelldivisionen erbjuder utgiftshantering, prisjämförelser och bokning, hantering av virtuella betalningar och digital fakturering, prisgarantier, hantering av tillgängliga hotellerbjudanden, analyser, kampanjer för ökad medvetenhet och efterföljande, marknadsföring och användning av regelbundet uppdaterade marknadsmässiga prismål.

”Hotell är det som är mest avgörande för våra kunder”, säger Mike Janssen, Global Chief Operating Officer och Chief Commercial Officer på BCD Travel. ”De utgör idag de näst största utgifterna inom resesegmentet och blir i allt högre grad en måttstock på vilka reseprogram som lyckas eller misslyckas, både vad gäller besparingar och medarbetarnöjdhet. Vår innovation inom datadrivna lösningar hjälper rese- och upphandlingsansvariga att vinna den striden.”

BCD Travel har hittat nya sätt att ta sig förbi resurskrävande upphandlingar. Fokus ligger på strategier för utgiftshantering som marknadsföring, marknadsmässiga prismål och prisgarantier. I metoden ingår digital marknadsföring för att skapa medvetenhet om hotellprogram hos resenärerna, öka programmens implementering och påverka köpbeslut, vilket ger mer värde med mindre arbete.

”Framgångsrika hotellprogram är ingenting om det inte fullföljs och drivs igenom”, säger April Bridgeman. ”När du fokuserar på att bjuda in människor till programmet och jobbar för att bygga strategier för utgiftshantering utöver upphandling kommer du att få betydligt bättre resultat än med traditionella metoder. Det är dags att flytta resurserna till strategier som bevisat ger mer värde, säger hon.”

En av BCD Travels kunder är ett globalt företag inom medicinteknik, de minskade antalet förhandlade marknader med 55 procent och gav i stället sina resenärer riktlinjer om utgifter i form av målpriser för hotellnätter. Bara genom detta skiftet åstadkom de kostnadsbesparingar på 4,9 procent. En annan kund, en välkänd livsmedelstillverkare, ökade lojaliteten för hotell med 139 procent per år tack vare en noggrant förberedd kampanj för ökad medvetenhet och implementering.

Stay by BCD Travel påverkar hotellprogram märkbart genom två huvudstrategier:

  • Besparingar utanför upphandling

Upphandlingar har alltid varit den främsta vägen att gå vid hantering av utgifter inom hotellkategorin. De besparingar som upphandling leder till minskar dock, och värdet i kronor står inte länge i proportion till arbetet. Dessutom tyder data på att de flesta företag upphandlar hotell på marknader där de saknar draghjälp, de inkluderar för många hotell i programmet för att maximera förhandlingsutrymmet samt inkluderar samma hotell i sina program år efter år. Resultatet, blir en svagare förhandlingsposition. BCD rekommenderar för de flesta kunder en betydande prisminskning på framförhandlade hotell och att fokusera mer på andra vägar för utgiftshantering som ger större värde och mer besparingar med mindre arbete. Dessa strategier leder även oftare till program som även resenärerna föredrar.

  • Fullfölja hotellprogramBCD Travel tillför sina kunder digitala marknadsföringsstrategier, kännedom om kundbeteende och de har en prisbelönt digital erfarenhet till hotellprogram. Stay by BCD Travel driver uppföljning och bygger upp kundernas förtroende att påverka köpbeslut och få med sig lojala förespråkare till hotellprogrammet. BCD Travels omfattande förteckning med över 1,4 miljoner unika verksamheter hämtas ur en rad källor, som traditionella distributionssystem världen över, hotellbokningsbyråer och sammanställare av hotellbokning. Utöver de många alternativen gällande verksamheter kan resenärer se ett urval av priser, vilket stärker deras förtroende för programmet. BCD integrerar även sitt sammanställda innehåll i plattformarna hos alla stora onlinebokningsverktyg, vilket ger resenärer tillgång till samma bokningsalternativ oavsett vilken kanal de använder och det leder till en bättre upplevelse och mer effektiv service.