BCD Travel satsar på kvinnligt ledarskap

BCD Travel har tilldelat Kathy Jackson, Executive Vice President för Global Program Management & Advito, ”BCD Travel Women of Distinction award”. Priset, som är det första i sitt slag, delades ut under ett ledarskapstoppmöte i förra veckan.

  • Med priset vill vi fira extraordinära kvinnor inom vår organisation. Vi hoppas att det kommer att inspirera anställda inom hela företaget genom att vi uppmärksamma kvinnliga förebilder på BCD Travel, säger John Snyder, President och CEO, BCD Travel.

Kathy Jackson som varit anställd på BCD i över 37 år började sin karriär som reseagent. I dag är Kathy ansvarig för företagets globala kundhanterings grupp och BCD Travels konsultgrupp Advito. Hon driver även BCD Travels globala hållbarhetsprogram. Som medlem i FN:s Global Compact arbetar BCD Travel aktiv för att stödja jämställdhet mellan könen. BCD Travel stödjer även sina hållbara utvecklingsmål (SDGS), där jämställdhet är #5 av 17.

Förra året hamnade BCD Travel på Forbes lista över ”Amerikas bästa arbetsgivare för kvinnor”. Listan är baserad på arbetsförhållanden, mångfald, föräldraledighets-policy och professionella möjligheter till utveckling. BCD var nummer 73 av 300 företag, viket gör BCD Travel till det enda av de stora resebyråföretagen som namngivits på listan. Utöver det har portalen FlexJobs just kallat BCD som en av 2019 mest flexibla arbetsgivare med fokus på balans mellan arbete och liv. BCD rankas som nummer 23 på listan över 100 toppföretag med en flexibel arbetsplats där anställda har möjlighet att arbeta hemifrån.

Nyligen har BCD Travel även utökat sin ledarskapsutbildning, med syftet att stärka mellanchefer på alla nivåer. Resultatet blev att 125 anställda gick utbildningen under 2018, vilket var en ökning med 400 procent jämfört med föregående år. Då majoriteten av deltagarna var kvinnor ökar det chanserna att de bästa kandidaterna för ledande befattningar i framtiden kommer att vara kvinnor. Globalt är idag 70 procent av BCD Travels anställda kvinnor. På ledningsnivå (direktörer och högre) är 50 procent kvinnor.

  • Vi hoppas att vi med våra handlingar uppnår en bättre jämställdhet mellan könen på en verkställande nivå. Genom att öka flexibiliteten på jobbet, utöka våra träningsprogram och skapa en kultur som motiverar kvinnor att röra sig uppåt, hoppas vi kunna behålla våra nuvarande kvinnliga anställda och uppmuntra kvinnor att söka sig till BCD Travel, säger Christian Dahl, Senior Vice President, Talent Management och Global Human Resource på BCD.