BCD Travel släpper 2018-års hållbarhetsrapport och visar hur företag med hjälp av 7 steg kan bli mer hållbara och konkurrenskraftiga

Den globala affärsresebyrån BCD Travel har initierat riktlinjer för företag som vill utveckla och implementera ett hållbarhetsprogram. Dessa släpps i samband med BCDs hållbarhetsrapport för 2018. Syftet med riktlinjerna är att främja för att fler företag vill bli en del av BCD Travel för att skapa större lönsamhet, ett bättre samhälle och arbetsplatser på en mer hälsosammare planet.

– Efter att ha ägnat flera år till att utveckla ett framgångsrikt hållbarhetsprogram, är vi nu förhoppningsfulla att fler vill bli delaktiga. Trots att arbetet redan visat goda resultat med bland annat flertalet guldomnämnanden hos den internationella hållbarhetsrevisionsbyrån EcoVadis, anser vi inte att vårt arbete är färdigt. Vi ser över möjligheter till ytterligare förbättringar för kommande år, säger Sharon Dirks, Director of Sustainability på BDC Travel.

Hållbarhetsrapporten för 2018 visar BCDs engagemang för flertalet delar ur hållbarhetsaspekten och omfattar de uppsatta målen inom områdena för styrning, etik och efterlevnad, arbetsplatser, miljö, hållbar upphandling samt serviceprestanda. Den visar även på ett tydligt engagemang för företagets fortsatta samhällsengagemang genom att stödja globala och lokala välgörenhetsinitiativ.

Rapporten uppfyller också BCDs årliga engagemang i FN:s Global Compact och till FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG) och Global Reporting Initiative (GRI).

Baserat på egna erfarenheter, rekommenderar BCD sju steg för att utveckla och implementera ett framgångsrik hållbarhetsprogam.

  1. Få med beslutsfattare. Säkerställ att företagsledare inkluderar social hållbarhet i sina globala affärsstrategier.
  2. Skapa ett gränsöverskridande ledarskapsteam med fokus på hållbarhet. För att inte tappa fart i pågående hållbarhetsprojekt, se till att ha ett beslutsfattande team med chefer från hela organisationen tillgängligt.
  3. Engagera- och utbilda medarbetare. Att få medarbetarna delaktiga i hållbarhetsfrågor är inte alltid lätt. Använd gärna ett utbildningsprogram för att få engagemang.
  4. Var global och lokal. Det är viktigt att ha medarbetare ifrån alla länder engagerade i det globala hållbarhetsarbetet.
  5. Se till branschens bästa praxis. För bolag som ligger i startgroparna, börja med att prioritera utefter hur andra företag har valt att lägga upp sitt hållbarhetsarbete, till exempel EcoVadis.
  6. Var realistisk. Det kommer att ta både tid och hårt arbete att implementera ett globalt hållbarhetsprogram. Planera arbetet i olika faser direkt från start.
  7. Uppfinn inte hjulet. Ta efter bolag som lyckats med sitt hållbarhetsarbete. FNs globala hemsida erbjuder information från tusentals olika företag, inklusive BCD Travel, som är engagerade i världens största hållbarhetsinitiativ.

För mer information om de sju stegen, besök BCD Travels nyhetssida www.bcdtravel.com/move-global och läs 7 steps to making companies more sustainable and competitive.