Städer och trender 2017

Enligt BCD Travels rapport ”Städer och trender 2017” var Storbritannien Europas mest populära resmål för europeiska affärsresenärer, med Tyskland och Spanien som tvåa respektive trea. USA, Kina och Indien var de ledande internationella destinationerna utanför Europa. Resultaten är baserade på antalet flygbiljetter som BCD Travels kunder bokat under 2017 i Europa.

Read more

Användning av wifi på flygplan kan innebära stora säkerhetsrisker för företag

Många affärsresenärer är tacksamma att alltfler flygplan utrustas med trådlöst internet ombord, men tänker sällan på de säkerhetsrisker som är förknippade med att använda dessa oskyddade nätverk. Om resenärer inte vidtar rätt försiktighetsåtgärder kan obehöriga personer få tillgång till kundinformation, konfidentiell företagsinformation och privat, personlig information. BCD Travel varnar både företag och affärsresenärer om riskerna med att använda oskyddade nätverk.

Read more

BCD Travel erbjuder sina kunder tillgång till tekniska lösningar från externa samarbetspartners genom den nya tjänsten SolutionSource®

Idag lanserar BCD Travel plattformen SolutionSource®, en marknadsplats med externa lösningar för affärsresande. Marknadsplatsen riktar sig till dem som bokar företagsresor samt administrerar inköp och den ska bistå med rekommendationer och teknik från tredje part så att kunderna får ut så mycket som möjligt av sina reseprogram.

Read more

Ny tjänst hjälper affärsresenärer att få ersättning

BCD Travel, en globalt ledande affärsresebyrå lanserar en ny kompenseringstjänst för sina europeiska företagskunder i Benelux, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Norge, Polen, Sverige, Schweiz och Storbritannien. Tjänsten gör det enkelt för affärsresenärer att få ersättning för inställda eller försenade flyg. Det är stor efterfrågan på denna tjänst: för närvarande gör affärsresenärerna endast anspråk på 5 %, vilket betyder att ett kompensationsbelopp om totalt 793 miljoner euro aldrig betalas ut.

Read more

Framtidens affärsresor: Snart kan din kalender sköta hela resan

Hur kommer affärsresor att se ut 2018? Och 2030? BCDs egna bransch- och teknikexperter tillfrågades och en sammanställning gjordes baserat på deras förutsägelser om affärsresor, både i närtid- och framtid. Några huvudpunkter är: Artificiell intelligens och maskininlärning, datasäkerhet och ansvarsfullt företagsresande.

Read more

BCD Travel stärker sin närvaro i Sydamerika genom investeringar i Brasilien

Idag meddelar BCD Travel att företaget helt tagit över sin verksamhet i Brasilien efter att ha köpt upp alla återstående aktier från sin nuvarande partner Antonio Fernando Slomp. Förvärvet lägger grunden för vidare tillväxt för företaget i Latinamerikas största ekonomi. Verksamheten i Brasilien omfattar cirka 300 anställda.

Read more

BCD Travel deltar i ACTE London om ”Sleep Program”

From idag, 11-13 oktober hålls den globala ACTE Affärsresekonferensen i London. En mötesplats för affärsresenärer och flygbolag från hela världen. BCD Travel finns på plats för att delta i diskussioner om utmaningar och strategier gällande hotellköp.

Read more

Most Admired Travel Management Company

A cross section of corporate travel industry professionals surveyed by industry news publication The Beat has selected BCD Travel as the Most Admired Travel Management Company for the fifth time.

Read more

Advito Industry Forecast 2018: Trender inom affärsresor

Advito Industry Forecast för 2018 Industry Forecast förutspår en blygsam ökning av de globala hotellpriserna och ett ökat flygresande vilket kommer få en obetydlig inverkan på flygpriserna, utom i marknader där efterfrågan är störst. Den årligen återkommande rapporten lyfter också ett växande problem gällande tillgängligheten på hotell med efterfrågade prisnivåer och även utmaningar relaterade till nya NDC-standarder.

Read more

Reselarm som varnar affärsresenärer för risker

En ny produkt från BCD Travel är applikationen TripSource® som ger resenärer notiser i mobilen om potentiellt riskfyllda händelser som kan påverka resan.  Den hjälper resenärerna till ökad säkerhet både före och under resan.

Read more

Varannan affärsresenär har upplevt störningar under resan

En ny omfattande undersökning med mer än 4 000 nordiska affärsresenärer visar att många affärsresenärer från Sverige har upplevt störningar under sina resor. De efterfrågar tjänster som säkerställer en välutvecklad riskhantering vid nödsituationer.

Read more

Förbättra lönsamheten på hotellbokningar

En granskning från BCD Travel visar att företag varje år förlorar hundratals miljoner dollar på grund av bristande rutiner för hotellbokningar. Den huvudsakliga anledningen är att företagen inte utnyttjar tillgängliga rabatter på hotellnätter.

Read more

Advito: företag och leverantörer hittar kreativa lösningar för ökat mervärde från sina samarbetspartners; flygbiljetterna ökar något medan hotellpriserna är stabila

I strid mot traditionella tillvägagångssätt gällande företagsresor, lägger resekonsultbolaget Advito istället fokus på resenärernas engagemang. Advito tar upp detta i sin juniuppdatering av årets industriprognos, som även inkluderar utbud-, efterfrågan- och prissättningstrender för flyg, hotell, möten, transport och taxiservice för alla större regioner i världen.

Read more

Svenskarna gillar att resa i tjänsten

En stor studie med 4 427 nordiska affärsresenärer, varav 1 035 svenskar, visar att en majoritet faktiskt gillar att resa i tjänsten. Undersökningen redovisar både upplevda fördelar och nackdelar, och även några intressanta skillnader mellan de olika nordiska länderna.

Read more