BCD Travel deltar i ACTE London om ”Sleep Program”

From idag, 11-13 oktober hålls den globala ACTE Affärsresekonferensen i London. En mötesplats för affärsresenärer och flygbolag från hela världen. BCD Travel finns på plats för att delta i diskussioner om utmaningar och strategier gällande hotellköp.

Most Admired Travel Management Company

A cross section of corporate travel industry professionals surveyed by industry news publication The Beat has selected BCD Travel as the Most Admired Travel Management Company for the fifth time.

Advito Industry Forecast 2018: Trender inom affärsresor

Advito Industry Forecast för 2018 Industry Forecast förutspår en blygsam ökning av de globala hotellpriserna och ett ökat flygresande vilket kommer få en obetydlig inverkan på flygpriserna, utom i marknader där efterfrågan är störst. Den årligen återkommande rapporten lyfter också ett växande problem gällande tillgängligheten på hotell med efterfrågade prisnivåer och även utmaningar relaterade till nya NDC-standarder.

Reselarm som varnar affärsresenärer för risker

En ny produkt från BCD Travel är applikationen TripSource® som ger resenärer notiser i mobilen om potentiellt riskfyllda händelser som kan påverka resan.  Den hjälper resenärerna till ökad säkerhet både före och under resan.

Varannan affärsresenär har upplevt störningar under resan

En ny omfattande undersökning med mer än 4 000 nordiska affärsresenärer visar att många affärsresenärer från Sverige har upplevt störningar under sina resor. De efterfrågar tjänster som säkerställer en välutvecklad riskhantering vid nödsituationer.

Förbättra lönsamheten på hotellbokningar

En granskning från BCD Travel visar att företag varje år förlorar hundratals miljoner dollar på grund av bristande rutiner för hotellbokningar. Den huvudsakliga anledningen är att företagen inte utnyttjar tillgängliga rabatter på hotellnätter.

Advito: företag och leverantörer hittar kreativa lösningar för ökat mervärde från sina samarbetspartners; flygbiljetterna ökar något medan hotellpriserna är stabila

I strid mot traditionella tillvägagångssätt gällande företagsresor, lägger resekonsultbolaget Advito istället fokus på resenärernas engagemang. Advito tar upp detta i sin juniuppdatering av årets industriprognos, som även inkluderar utbud-, efterfrågan- och prissättningstrender för flyg, hotell, möten, transport och taxiservice för alla större regioner i världen.

Svenskarna gillar att resa i tjänsten

En stor studie med 4 427 nordiska affärsresenärer, varav 1 035 svenskar, visar att en majoritet faktiskt gillar att resa i tjänsten. Undersökningen redovisar både upplevda fördelar och nackdelar, och även några intressanta skillnader mellan de olika nordiska länderna.