Dyrare att resa under 2019

Under 2019 kommer de globala hotellpriserna att öka med 1-3 % världen över. De globala flygpriserna kommer att öka med 1-2 % på de flesta marknader enligt affärsreseföretaget BCD Travels nyligen släppta Branschprognos 2019.

Globalt sett förväntas genomsnittliga biljettpriser för regionala och interkontinentala flygningar i både business class och ekonomiklass gå upp med 1 % under 2019. Regionalt sett kommer de genomsnittliga biljettpriserna att variera mellan -2 och +3 %, där de största minskningarna förväntas ske på ekonomiklassbiljetter i Latinamerika och de största ökningarna på biljetter i business class i sydvästra Stillahavsområdet.

Hotellpriserna förväntas öka med 1-3 % världen över med små regionala variationer. Betydligt större variationer kan ses på landsnivå, som Indien där man förutspår en prishöjning på 6-8 %. Europa kommer också att se prisöknigar, Ungern kan komma att se en ökning med 4-6% och Irland och Portugal en ökning på 3-5%. De ökade hotellpriserna beror till en stor del på att efterfrågan växer något snabbare än utbudet på de flesta marknader. I USA ökar hotellbeläggningen i allmänhet år för år, särskilt i storstäderna tack vare den fortsatt starka amerikanska ekonomin. På vissa platser kan resenärer få stora problem med att hitta lediga hotellrum.

  • Trots att både flyg och oljepriserna kommer att stiga under 2019 så ser prognosen för flygindustrin bra ut. Då världsekonomin blir allt bättre så kommer efterfrågan på resor att öka och fler företag kommer att dra nytta av högkonjunkturen och med det öka sitt totala resande, säger Joakim Krumlinde Director Sales Nordic.

På grund av de stigande hotellpriserna förväntas alternativa boendelösingar som Airbnb att öka under 2019. ”Airbnb for work” redovisade nyligen att över 700 000 anställda har utnyttjat deras erbjudanden. London och Paris toppar listan över de städer som flerst affärsresnärer utnyttjat Airbnb for work.

Förutom prisprognoser och förslag till inköpsstrategier för flyg, hotell, möten och marktransporter för varje större region i världen tar BCD Travels Branschprognos 2019 även upp följande ämnen:

  • Risker och säkerhet gällande resor
  • Övergripande avtal för hotellkedjor
  • Alternativa boendeformer
  • Globala och regionala makroekonomiska trender
  • Hotellsammanslagningar och möten
  • Dynamiska hotellpriser

BCD Travels Branschprognos 2019 finns tillgänglig på www.bcdtravel.com.