Fem tips som sänker resekostnaderna

Advitos nya white paper, med insikter från rese- och eventsteamet på Linkedin, ger innovativa och praktiska tips utifrån affärsresenärers efterfrågan och beteenden.

Det blir allt vanligare att företag engagerar sina affärsresenärer i reseprogrammen för att påverka beslutsfattarprocessen. Nu, mer än någonsin ser företagen ”affärsresenärens engagemang” och ”kundnöjdhet” som viktiga investeringar. Advitos nya white paper, ”Achieving breakthrough savings with traveler demand and behavior strategies”, visar hur nya strategier kan leda till bättre resultat för reseprogrammen, samtidigt som investeringarna inte innebär några stora risker. Förutom ökat engagemang från affärsresenärerna, förbättrar dessa strategier också leverantörshanteringen med hjälp av informationen som utvinns från programmet.

God hantering av efterfrågan och beteende börjar med förståelse för affärsresenärernas motiv

”För få av våra kunder använder nya, men tillförlitliga, sätt att få ut mer av företagets affärsresande”, säger April Bridgeman, Managing Director på Advito. ”Att påverka efterfrågan på resor och affärsresenärernas beteende är ett mycket bra sätt att skapa mervärde. Utgå från en enkel sak. Få en förståelse för varför de anställda bestämmer sig för att resa och inled samtal med ledningen om huruvida dessa skäl är de rätta. De flesta företag spenderar mellan 30 till 70 procent av sina resebudgetar på interna resor. Det kanske är dags att undersöka om det finns möjligheter att ändra beteenden och styra personalen mot andra alternativ till resor, som videokonferenser och virtuella möten.”

Ett viktigt första steg för företag är att förstå efterfrågan på affärsresor inom den egna organisationen. De anställdas motiv för att resa är ofta varken tydliga eller dokumenterade. LinkedIn, som är kund hos Advito och BCD Travel, genomförde en undersökning om resande för att kartlägga behoven hos sina affärsresenärer. Undersökningen gav värdefulla insikter som gjorde att rese- och eventsteamet kunde dela upp flera olika typer av resenärer i fokusgrupper. Genom att grupperna delades upp, fick Linkedin (och deras prioriterade leverantörer) en bättre förståelse för sina affärsresenärer, och större insikt i för- och nackdelarna med sitt program. 

Fem tillförlitliga sätt att spara
Fem olika kategorier ger företag möjligheter att sänka sina resekostnader, samtidigt som de säkerställer affärsresenärernas nöjdhet och bättre efterlevnad:

  •  Företag kan spara mellan 2 till 4 procent på sina hotellutgifter genom att göra ytterligare bokningsbara tjänster tillgängliga online. Detta ger affärsresenärerna fler hotellalternativ än de som finns tillgängliga via företagets avtalade priser och det globala distributionssystemet (GDS).
  • Enligt Advito är det möjligt att minska internt resande med 10 procent genom att förändra beteende och efterfrågan. Kvalitativa virtuella möten kan ersätta verkliga möten tack vare verktyg för digitalt samarbete.
  • Prisgarantistrategier kan ge besparingar på ytterligare 1 till 2 procent på flygresor och hotell.
  • Dynamic performance management förbättrar reseprogram genom att kostnaderna hela tiden övervakas. Detta sker i realtid, utanför den sedvanliga inköpsprocessen.
  • En dynamisk policy gör det möjligt att justera policyn i realtid. Incitament belönar affärsresenärer som fattar smarta beslut avseende utgifter. Båda teknikerna innebär fler möjligheter till besparingar. Även om incitament för affärsresenärerna kanske inte fungerar för alla företag finns det belägg för att de kan minska nettokostnaderna med ytterligare 8 till 12 procent. Långsiktiga vinster med dessa nya strategier omfattar bland annat minskade koldioxidutsläpp för att uppnå företagets hållbarhetsmål, minskad personalomsättning och bredare stöd för företaget tack vare initiativ som stöttar balansen mellan arbetsliv och fritid.

Ladda ner Advitos white paper ”Achieving breakthrough savings with traveler demand and behavior strategies”.

Om BCD Travel

BCD Travel hjälper företag att få ut det bästa av den tid de lägger på sitt resande. Det innebär att de känner sig trygga och produktiva och att de lär sig att ta bra beslut på resande fot. För dem som handhar resor och reserelaterade produkter och tjänster betyder det att vi ger råd om hur de ska skapa värde i respektive reseprogram. Kort sagt hjälper vi våra kunder att resa på ett smart sätt och på så sätt få ut mer av sitt resande. Vi möjliggör detta i 109 länder med närmare 13 500 kreativa, engagerade och erfarna personer. Det är så vi upprätthåller en branschledande kundlojalitet (95 % under de senaste 10 åren) och en omsättning om 25,7 miljarder USD år 2017.

Om BCD Group

BCD Group är marknadsledande inom resebranschen. Det privatägda företaget grundades år 1975 av John Fentener van Vlissingen och består av BCD Travel (företagsresor), Travix (online-resebyrå: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen och Vayama), Park ‘N Fly (flygplatsparkering), och joint-venture företaget Parkmobile International (mobila parkeringsapplikationer) samt AERTrade International (konsolidering och genomförande). BCD Group har över 14 000 anställda och bedriver verksamhet i mer än 109 länder med en total försäljning på 26,4 miljarder USD, inklusive 10,4 miljarder USD i partnerförsäljning. För mer information, besök www.bcdgroup.com