Företag misslyckas med att prioritera resenärers hälsa och tillfredsställelse, visar en ny undersökning

Resenärers hälsa och tillfredsställelse kommer först på tredje plats bland företags resechefer. Viktigast är kostnadskontroll och omsorgsplikt, enligt en ny undersökning gjord med 53 resechefer från hela världen. Undersökningen genomfördes av reseföretaget BCD Travel.

I undersökningen ansåg 72 procent att attrahera och behålla duktiga anställda var anledningen till varför företag ska satsa på en bra resepolicy. Trots det visade undersökningen att policys kring affärsresenärers välmående ofta förbisågs på arbetsplatser. 55 procent av de tillfrågade resecheferna angav att de hade ett hälsoprogram för sina anställda, däremot var det endast 11 procent som hade utformat ett hälsoprogram för sina anställda när de var på resande fot.

 • Efter att ha fått kontroll över besparingar och kostnader funderar resechefer över vilka andra utmaningar som finns. Denna typ av undersökning kan hjälpa resechefer att hitta nya möjligheter att positionera förtaget som innovativt. Genom att bidra till ett affärshälsoprogram som gör resenären nöjd kan detta hjälpa företag att stick ut i mängden och på så vis skapa en effekt som är större än bara glada resenärer, säger Jorge Cruz, Exekutive Vice President, Global Sales and Marketing på BCD Travel.

Resultaten av undersökningen pekar på ett stort glapp mellan de hälsoinitiativ som resebokare tycker är viktigt och de initiativ som redan är etablerade på arbetsplatsen. Särskilt när det kommer till balans mellan hälsa och arbetslivet.

Undersökningen visade följande:

 • 95 procent av de svarande tyckte att rekommendationer om hälsosamma restauranger var viktigt men endast 14 procent av företagen hade detta som en prioritet.
 • 90 procent av de tillfrågade resecheferna ansåg att psykologiskt stöd till resenärer var viktigt. Men endast 14 procent av de tillfrågade tillhandahöll ett sådant stöd.
 • 90 procent av de svarade ansåg att ledighet efter en lång resa var viktigt. Men endast 17 procent kände till om det fanns i deras resepolicy.

Undersökningen visade även att det fanns förbättringspotential för policys gällande flyg och hotell.

 • Över 83 procent ansåg att uppgradering av flygbiljett var viktigt men endast 29 procent av de tillfrågade företagen hade som policy att uppgradera sin personal vid flygresor. Detsamma gällde uppgradering av hotell.
 • 78 procent av de tillfrågande tyckte att tillgång till flygplatsloungen var viktigt. Endast 22 procent av företagen inkluderade detta i sin resepolicy.
 • 76 procent vill inte resa över helgen, endast 36 procent av företagen hade en policy om att personalen inte behövde resa under lördag eller söndag.
 • Majoriteten av affärsresenärer anser att resor i jobbet är utmattande då resenären är borta från familj och vänner under en längre tid. Att ha ett konkurrenskraftigt och genomarbetat affärsreseprogram bidrar till personalens välmående under och efter affärsresan, säger Joakim Krumlinde, Director Sales EMEA, BCD Travel Sverige.

Nedan är några förslag på vad resechefer kan göra för att förbättra välbefinnandet för sina affärsresenärer.

 • Göra rese-hälsoinitiativ till en del av sina årliga leverantörsförhandlingar. Inkludera loungeaccess och uppgraderingar i dina diskussioner.
 • Mäta resenärens tillfredsställelse genom regelbundna undersökningar och implementera fler datakällor från tredje part. Ändra resepolitiken och förbättra resenärers välbefinnande baserat på resultaten från dessa undersökningar.
 • Lägg till hotell som erbjuder fitness och hälsofaciliteter till programmet.
 • Lägg till hälsosamma restauranger på de platser som resenärerna besöker mest.
 • Håll resenärer informerade under resans gång med skräddarsydd information.

För undersökningen i sin helhet, besök BCD Travel.