Hållbarhetsfrågor och resetrender förändrar affärsresandet från och med nästa år

UTRECHT, Nederländerna, 12 december 2019 – I en ny onlinerapport, ”How to Travel Beyond 2020”, har BCD Travel tittat närmare på rådande hållbarhetsfrågor och resetrender samt tagit fram en framtidsutsikt för affärsresor 2020. BCD Travel delar i rapporten också med sig av tips och råd för vad företag kan göra redan idag för att resa mer hållbart och eftersträva klimatneutrala resor.

– Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar, och vi tycker att det är viktigt att belysa hur affärsresandet kan bli mer hållbart från och med nästa år. Med ny teknik och innovationer är våra förväntningar att vi kommer att se förändringar hos transport- och reseindustrin inom en snar framtid. Vi samarbetar med våra kunder och ger dem råd om hur de kan göra sina resor mer klimatneutrala om de behöver resa, eftersom affärsresor fortsatt kommer vara en viktig del för många företag, säger Thomas Ådén, Vice President Nordics på BCD Travel.

Foskning visar att potentiella kunder till ett företag är 50 procent mer benägna att underteckna ett kontrakt efter ett fysiskt möte och varje dollar som spenderas på affärsresor resulterar i ökade intäkter om 12,50 USD. Samtidigt väljer en av sju personer att inte flyga på grund av klimatförändringar.

– Vi reser mer än någonsin tidigare. Antalet internationella flygningar ökade till 14 miljarder under 2018, vilket är två år tidigare än vad som var förutspått och den globala ekonomin växer fortfarande. I vårt partnerskap med kunder är vår uppgift att hjälpa kunderna att uppnå sina affärsmål och samtidigt ge dem verktyg och information för att minska påverkan som flygresor har på klimatförändringarna, säger Mike Janssen, Global Chief Operation Officer och Chief Commercial Officer på BCD Travel.

Lösningar är på väg

Lyckligtvis har transport- och reseindustrin antagit utmaningen om att försöka lösa hållbarhetspusslet. Miriam Moscovici, Senior Chief för Research & Innovation på BCD Travel, förutspår att det redan nästa år kan komma att finnas några tänkbara lösningar på marknaden.

– Under de senaste 20 åren har den extrema fattigdomen i världen halverats. 80 procent av jordens befolkning har idag tillgång till elektricitet. Om vi har lyckats åstadkomma detta, föreställ dig vad vi kan göra för en värld där både resor och klimatet kan utvecklas till det bättre. Lösningen för hållbara resesystem och snabba, rena transporter kan vara närmare än vad vi tror, säger Moscovici.

Teknik och lösningar som just nu är under utveckling:

  1. Hyperloop

I teorin kommer Hyperloop att möjliggöra för människor att resa mellan städer i aluminiumkapslar som svävar fram friktionsfritt i stålrör med en hastighet på omkring 1 200 km i timmen. Den här transportformen med noll koldioxidutsläpp skulle realistiskt sett kunna fungera som ett alternativ till flygresor vid korta distanser. Det skulle även kunna fungera som ett komplement till flygresor för att erbjuda resor med en dörr till dörr-lösning vid längre distanser. Höghastighetstestning planeras för 2020 och den första lanseringen kan ske i slutet av 2023.

  1. Eldrivna flygningar

Många flygplanstillverkare utvecklar redan eldrivna flygplan som i dagsläget endast kan ta sig omkring 800 km, vilket motsvarar vad en eldriven familjebil klarar av. För att kunna färdas längre är det idag därför nödvändigt att kombinera vanligt bränsle med el. Trots detta minskar dessa hybridflygplan sina koldioxidutsläpp rejält. Delvis eller helt eldrivna flygplan testas i dagsläget och kan vara i drift till 2022.

Tips på vad företag och affärsresenärer kan göra redan idag  

Medan transport- och reseindustrin fokuserar på nästa generations teknologi är det möjligt för företag och resenärer att vidta vissa åtgärder redan nu för att minska affärsresors klimatpåverkan.
BCD Travels hållbarhetsexperter ger därför några tips och råd:

  • Utvärdera företagets hållbarhetsarbete med hjälp av Sustainability in Travel Self-Assesment Tool. Verktyget är skapat av Global Business Travel Association och BCD för att hjälpa reseansvariga att identifiera styrkor och svagheter i reseprogram med fokus på tio hållbarhetsområden. Verktyget erbjuder därefter rekommendationer för förbättring.
  • Överväg noggrant om ett fysiskt möte är nödvändigt, eller om det kanske finns något alternativ till att flyga som kan hjälpa till att minska koldioxidutsläppen. Interna möten som inte leder till ökade intäkter eller vinst är bra att börja ta virtuellt och på så vis minska resandet.
  • Om det är nödvändigt att flyga, klimatkompensera genom att räkna ut kostnaden för affärsresans koldioxidutsläpp och donera beloppet till ett hållbart energiprojekt.
  • Engagera affärsresenärer och öka medvetenheten genom att använda verktyg som TripSource för att dela tips på hur affärsresor kan göras mer hållbara – till exempel att välja miljömärkta hotell, kombinera flera möten på en affärsresa, hyra elbilar eller resa med kollektivtrafik.
  • Få mer inspiration genom att läsa BCDs sju steg för ökad hållbarhet.

Mer att hålla koll på under 2020

Utöver miljövänliga initiativ har BCD Travel identifierat andra trender för 2020 som garanterat kommer att påverka affärsresor. Den fortsatta utvecklingen av självkörande bilar kan möjliggöra för affärsresenärer att som passagerare utnyttja tiden i bilen åt att förbereda sig för möten istället för att själva köra och behöva fokusera på att hålla ögonen på vägen. I stadsmiljöer kan lösningen för att minska ökade trafikproblem vara flygande taxibilar, vilket verkligen skulle ta resandet till en helt ny nivå. Det ökade intresset för rymdresor kan leda till innovationer som minskar resetiden med en tiondel på långa distanser. Robotar på flygplatser och hotell kan bidra till att förbättra affärsresenärernas upplevelser. Detta är några av de trender som lyfts fram i BCD Travels framtidsutsikt för affärsresor 2020.

Besök BCD Travels webbplats om du vill veta mer.

Om BCD Travel

BCD Travel hjälper företag att resa smart och uppnå mer. Vi driver implementering av program, kostnadsbesparingar och bidrar till nöjda medarbetare genom digitala lösningar som underlättar affärsresor. Våra 13000 dedikerade medarbetare servar kunder i mer än 170 länder och bidrar till att forma en hållbar framtid för affärsresor. För mer information, besök www.bcdtravel.com
 


Om BCD Group

BCD Group är marknadsledande inom reseindustrin. Det privatägda företaget grundades 1975 av John Fentener van Vlissingen and består av BCD Travel, dess dotterbolag BCD Meetings & Events och Advito, samt Park ‘N Fly. För mer information besök www.bcdgroup.com