God styring av reiseprogrammer hemmes av vage målinger

Ny undersøkelse avslører utfordringer innen konsekvente gode, måleparametere for reiseinnkjøpere, og hvordan man kan forbedre disse.

UTRECHT, 3. Des, 2019 — Reiseinnkjøpere ser alltid etter løsninger som forbedrer reiseopplevelsen – for både den reisende og for hele organisasjonen. Men den nye undersøkelsen fra Association of Corporate Travel Executives (ACTE), i samarbeid med BCD Travel, “Quality Management in Business Travel 2.0,” viser at de målestandarder som best evaluerer hvor bra hele reiseopplevelsen faktisk er, ofte misforstås og dermed ikke benyttes på riktig måte.

For å måle hvor vellykket reiseprogrammet er, har reiseinnkjøpere som regel hovedfokus på viktige økonomiske måleparametere som utgifter og innsparing. Dette er fortsatt den mest populære målemetoden. 91% av reiseinnkjøpere sier de bruker disse data for å forstå sine reiseprogrammer. De holder også kontinuerlig oversikt over bookingstatistikk (84%).

Men reiseinnkjøpere ønsker også et mer helhetlig syn på sine reiseprogrammer, og de er enige om at de ønsker data som kan måle hvor vellykket reiseprogrammet er: 52% sier at måleparametere som reise-suksess og reiseutfordringer, kan bidra til å øke forståelsen for den reisendes behov, i tillegg til forbedret service og (47%) og overholdelse av retningslinjer (37%).

“I motsetning til tradisjonelle økonomiske målinger, utgjør denne type målestandarder en unik utfordring for reiseinnkjøpere – de er fullstendig subjektive for den reisende, og det finnes ikke en eneste bransjedefinisjon som beskriver dette, hvilket gjør slike målinger svært vanskelige,” sier Miriam Moscovici, Senior Director, Research & Innovation hos BCD Travel.

Commercial & Operational Director i BCD Travel Norway, Bernt Roger Eliassen, sier: «Selv om utgifter og kostnader er viktige måleparametere, gir tilbakemeldinger om den reisendes opplevelser et bedre grunnlag for å vurdere om reisen var en suksess. Derfor er det viktig at bransjen finner en felles standard for hvilke måleparametere som gjelder, og hvordan vi evaluerer disse.»

“Denne rapporten gir bransjen en unik mulighet til å møtes for å endre måten vi måler kvaliteten på reiseprogrammer,” sier Leigh Bochicchio, Executive Director, ACTE. “Å lage et godt rammeverk for å samle inn objektive og subjektive data, vil gi oss en mer balansert oversikt over verdier og hvor vellykket bedriftens reiseprogram er – også for den reiseansvarlige i selskapet.”

Fortsatt motstand mot endring
Reiseinnkjøpere sier at mangel på troverdige data er et hinder for å gi bedre målinger innen forretningsreiser. Nesten to tredjedeler (62%) svarer at mange beregninger er vanskelige å måle nøyaktig: Data kan være fragmentert (29%) og upålitelig (21%). Som et resultat av dette, må reiseinnkjøpere ofte trekke konklusjoner basert på ufullstendige data, som kan føre til større sjanse for feil når man gjør endringer i reiseprogrammet.

Men, når det kommer til mer vage målinger, som reisesuksess, forholder reiseinnkjøpere seg i dag til tilbakemeldinger fra den reisende. Men dessverre, opplever mange at disse ofte er upålitelige. 40% av besvarelsene sier de kan være misvisende og 33% sier de sjelden får tilbakemelding når de ber om feedback fra den reisende.

Totalt sett, forteller denne undersøkelsen at de reiseansvarlige er meget opptatt av å forbedre sine reiseprogram, og hvilken retning de skal ta. Men de trenger fortsatt hjelp til å finne ut hvordan de skal nå målet. Nøkkelen til å bryte ned barrierene mot endring, er samarbeid og konsensusbygging – noe denne undersøkelsen allerede har vist.

Om Quality Measurement in Corporate Travel 2.0

For å lage denne rapporten hentet ACTE innsikt fra 221 representanter fra næringslivet som har deltatt på globale arrangementer arrangert av ACTE og BCD Travel i USA, Canada og Brasil. ACTE og BCD Travel gjennomførte ulike fokusgruppemøter på disse arrangementene, som fant sted mellom april og september 2019. Under disse øktene hentet ACTE og BCD Travel innsikt fra, og samarbeidet med, medlemmer på tvers av forretningsreisesektoren, inkludert innkjøp, leverandører og andre representanter fra bransjen – med mål om å generere bransjebasert konsensus rundt en standard for kvalitetsmåling. Prosjektet pågår fortsatt.