Ny studie visar allvarligt höga luftföroreningar i hälften av de 100 mest besökta affärsresestäderna

En ny studie från reseföretaget BCD Travel, visar att hälften av de mest besökta affärsrese-destinationerna visar på ohälsosamma luftföroreningar. De nordiska huvudstäderna Stockholm, Oslo och Helsingfors ligger inom WHOs säkra nivå och Köpenhamn något över men fortfarande i säkrare änden av skalan medans andra regioner i världen har städer med höga nivåer av luftföroreningar, allt från måttliga (Europa) till farliga (Asien) eller extremt farliga (Mellanöstern).

BCD Travel initierade studien för att upplysa affärsresebokare på företag om riskerna med luftföroreningar som deras resenärer utsätts för, samt för att ge råd i hur man kan inkludera frågan om luftkvalitet i företagens riskhanteringsprogram.

BCD Travels rapport om luftkvalitet, som stämmer överens med Världshälsoorganisations (WHO) uppgifter om luftkvalitet, har kartlagt de 100 mest populära städer affärsresenärerna besöker över hela världen. Resultaten av studien är alarmerande. När endast 10 procent av världens befolkning kan andas ”ren luft” är risken hög att en affärsresenär utsätts för besvärande luftföroreningar.

 • Att stötta våra kunder så att de kan visa omtanke för sina affärsresade medarbetare är mycket viktigt för oss. Det är inte bara viktigt vid kriser som terroristattack eller naturkatastrofer. Ett bra resesäkerhetsprogram bör även täcka risker som luftföroreningar, vilket sänder en viktig signal till anställda att företaget verkligen bryr sig om deras väldbefinnande, säger Joakim Krumlinde,Director Sales EMEA, BCD Travel Sverige och fortsätter. Därför har vi tagit fram den här rapporten för att underlätta för resechefer att hålla sig informerade om luftföroreningar och planera för hur man ska agera på det.

Kortsiktig exponering av höga luftföroreningar kan leda till besvär med ögon, hosta och andningssvårigheter. Det har också stora negativa ekonomiska konsekvenser. Kostnaden för hälsoproblemen relaterat till luftföroreningar uppskattas till 62 miljarder Euro inom EU och motsvarande siffra globalt är 6 triljoner USD per år.

Med ett ökat fokus på medarbetarnas hälsa och företagens juridiska ansvar för sina affärsresenärer rekommenderar BCD Travel att även resehanteringsprogrammen innehåller riktlinjer för luftkvalitet. Genom det kan man hjälpa till med resenärernas hälsa och välbefinnande.

Som ett stöd till resecheferna för att adressera ämnet luftföroreningar delger BCD Travel sina slutsatser från luftkvalitetsrapport som innehåller:

 • En global överblick över luftkvaliteten på de 100 största affärsresedestinationerna([1]), så att resecheferna enkelt kan upptäcka om medarbetare riskerar att utsättas för skadliga nivåer.
 • En detaljerad genomgång av luftkvalitetssituationen per region: Asien, Afrika, Europa, Mellanöstern, Latinamerika, Nordamerika, Sydvästra Stilla havet.
 • Enkla och handfasta råd för resechefer och affärsresenärer för att minimera de negativa konsekvenserna av luftföroreningar.

Viktiga konklusioner från rapporten:

 • Väderförhållanden har en tydlig inverkan på föroreningsnivåer, vilket gör det möjligt att ge rekommendationer om när du ska resa eller inte resa till en viss destination. Vintern orsakar till exempel farliga luftföroreningar i vissa stora asiatiska städer, så att resa till dessa destinationer bör begränsas så mycket som möjligt vid denna tid på året.
 • När någon reser till ett resmål med farliga luftförorenings nivåer ska resenärer:
 • Överväg att förkorta sin resa eller använda virtuella mötesalternativ.
 • Kontrollera det lokala luftkvalitetsindexet (AQI) för att bedöma situationen i realtid.
 • Begränsa utomhusaktiviteter och om nödvändigt, bära en mask.
 • För att skydda sina resenärer kan affärsresechefer:
 • Dela information och tillhandahålla hjälpmedel för skydd mot luftföroreningar.
 • Se till att resenärer är bekanta med företagets resepolicy för hälsa och akuta problem.
 • Skicka meddelanden och tips före, under och efter resan.
 • Samla in data om hur länge affärsresenärer utsätts för vilken grad av luftförorening och ge rekommendationer för att begränsa exponeringen för dålig luftkvalitet.

Mer detaljerad information om luftkvaliteten för olika affärsresedestinationer och ytterligare tips om hur man skyddar resenärer mot luftföroreningar går att finna i rapporten.

([1])  “Based on BCD Travel’s global flight booking data from 2018