Nya tekniker kommer att förändra företags resepolicy

Dagens affärsresenärer följer inte företagens policyhandlingar utan bokar resor och hotell på egen hand utanför företagets riktlinjer. En studie som gjorts av Phocuswright visar att färre än 40 % reser via företagets rekommenderade leverantörer. Anställda ser inget motiv till att följa reglerna, trots det är företag beroende av att resepolicyn följs för att kunna sänka kostnader på reseinvesteringar och för att se till att anställda reser säkert.

Med ny teknik som ersätter dagens statiska och förutbestämda riktlinjer ska man hjälpa företagsbokare att hitta nya vägar. BCD Travel har tagit fram en ny rapport Emerging technology and travel management: Policy. Rapporten förklarar tydligt hur digital teknik flätas in i planerat resande och hur det förväntas påverkar affärsreseindustrin i framtiden.

Dagarna för att använda resepolicyn som ett trubbigt instrument är numrerade. Dagens teknologi ger istället företagens resechefer nya möjligheter att vägleda affärsresenärer mot mer kompatibla reseval genom mer dynamiska, flexibla och personliga sätt som finns tillgängliga idag.

Förbättrade affärsreseprogram
– Syftet med en resepolicyrapport är att hjälpa reseansvarig i att utnyttja teknik som i sin tur förväntas förbättra deras affärsreseprogram avsevärt. Rapporten ger vägledning i hur maskininlärning, blockkedja, bots och chatbots, virtuell verklighet och internet of things kan användas för att effektivisera företagsresandet, säger Joakim Krumlinde, Director Sales Nordic på BCD Travel.

Policyrapporten förklarar hur teknologin kan användas för att effektivt fullfölja resepolicys för att styra resenärer mot kompatibla val samtidigt som man förbättrar besparingar och resenärens trygghet. Den utforskar incitament att utnyttja teknik som överensstämmelse med EU: s allmänna databeskrivningsförordning (GDPR).

Ytterliggare verktyg i rapporten

  • En checklista för resebokare med förslag över hur man ska tänka kring kommande teknik och hur man på bästa sätt kan utnyttja den i vardagen.
  • Hur tekniken kan utnyttjas i resepolicy för att förbättra överensstämmelse, minska riskerna och spara tid och pengar.
  • En tidslinje till potentiella användare över hur man använder teknologin idag, imorgon och i framtiden.

Samtliga rapporter
Den tredje rapporten i serien, med fokus på kommunikation, kommer att publiceras inom de närmsta månaderna. Samtliga sex rapporter kommer att finnas tillgängliga under 2018 och första halvan på 2019. Besök www.bcdtravel.com/inform/ och prenumerera vår blog.