Det ledande globala affärsreseföretaget BCD Travel prognostiserar i sin nya 2020 Industry Forecast att under nästa år kommer hotellpriserna globalt att öka med 1 till 3 procent och priset för flygresor med 1 till 2 procent.

Prisökningen för hotell är resultatet av en stark efterfrågan som bidrar till att beläggningen är mycket hög. Prisökningarna kommer att bli högre i exempelvis Asien och speciellt i Japan som kommer att vara värd för Sommar OS 2020. Prisökningen kommer även märkas av i Vietnam där efterfrågan både för affärs- och fritidsresor är stor.

Flygbolag kommer att höja priserna på de flesta marknader för att möta de ökade kostnaderna för bränsle och personal. Globalt förväntas biljettpriserna öka mellan 1 och 2 procent under 2020.

”Som prognosen visar, kommer hotell- och flygpriser fortsätta att öka. En prisökning på 1 till 2 procent eller 1 till 3 procent kan låta lite, men för det enskilda företaget med många företagsresor per år kan det komma att innebära en markant ökning av kostnader. Företag bör därför ta detta i beaktning när de planerar för nästa år. Vi kommer att hjälpa våra svenska kunder att följa denna utveckling noggrant för att förse dem med de bästa råden för hur de får ut mesta möjliga av sitt reseprogram”, säger Thomas Ådén, Vice President Nordics, BCD Travel.

I BCD Travels nya Industry Forecast kan följande trender inom affärsresandet utläsas:

  • I USA och Kanada kommer hotellpriserna att öka med 2 till 4 procent och med 0 till 2 procent i Mexiko.
  • Hotellutbudet kommer att expandera i Asien, trots det kommer efterfrågan vara större än tillgången.
  • Stark efterfrågan i Europa kommer resultera i att möteskostnader stiger med 3 till 4 procent.
  • En kraftig ökning av möteskostnader kommer även att ske i Sydney samt Auckland.
  • Priset för regionalflyg kommer att öka med 3 procent i Latinamerika på grund av ökad efterfrågan.
  • I Afrika kommer flygpriserna öka med 1 till 2 procent som ett resultat av fler rutter mellan de snabbast växande ekonomierna i Afrika.
  • Ubers förvärv av Careem kan komma att innebära att de blir en dominerande aktör i Mellanöstern för taxiresor.

”Nu när vi närmar oss 2020 kommer företag som köper affärsresor mötas av en nedgång i avancerade ekonomier, medan utvecklingen i tillväxtekonomier förbättras”, säger Mike Eggleton, director of Research & Intelligence för BCD Travel. Exempelvis refererar Eggleton till BCDs förmodan om att den nordamerikanska ekonomin kommer att växa med 1,6 procent medan tillväxten för Asiens ekonomi blir mycket starkare, eventuellt så mycket som 4,5 procent.

En långsammare tillväxt för den globala ekonomin har resulterat i en svagare tillväxt för efterfrågan på flygresor. Trots detta kommer efterfrågan på flygresor att vara tillräckligt stark under nästa år för att flygbolagen ska kunna höja flygpriset för att på så sätt kunna kompensera det högre bränslepriset och personalkostnaderna. En fortsatt expansion inom flygbranschen kommer att begränsa prisökningarna, med några få undantag. I Kina och Indien kommer en hög efterfrågan i kombination med regleringar och konkurrensförändringar att leda till högre prisökningar.

Flygbiljettpriserna för interkontinentala rutter i både ekonomiklass och business class förväntas globalt stiga med 1 procent under 2020. Priserna för business class på interkontinentala rutter kommer att vara oförändrade i Latinamerika och falla med 1 procent i länder i och kring Oceanien med anledning av ökad konkurrens.

Under 2020 förväntas priset för ekonomiklass på regionalflyg att öka med 1 procent och business class med 2 procent. Prisökningar kommer vara 1 till 3 procent beroende på region. Den starkaste ökningen är på 3 procent och kommer att avse flyg mellan Asien och Latinamerika på grund av en återhämtning i efterfrågan. I Europa förväntas biljettpriserna för ekonomiklass att vara oförändrade på grund av konkurrens mellan lågprisflygbolag.

En stark efterfrågan på hotell globalt kommer att leda till en högre beläggning under 2020, vilket innebär en prisökning på 1 till 3 procent. I Asien förväntas priserna öka med 2 till 4 procent då efterfrågan är större än utbudet. Latinamerika kommer ha den lägsta prisökningen på 0 till 2 procent på grund av en långsam ekonomisk återhämtning efter en svag period.

BCD Travels 2020 Industry Forecast ger rese- och inköpsansvariga ett beslutsunderlag för budgetering, leverantörsförhandlingar och inköpsstrategier. Förutom att branschrapporten innehåller prognoser för utbud, och efterfrågan, pristrender för flyg, hotell, marktransporter och mötesbranschen så innehåller den även grundliga regionala analyser för Afrika, Asien, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Nordamerika och Oceanien. Samt en ekonomisk prognos med fokus på risker och säkerhet inom resande.

För att läsa rapporten, klicka här www.bcdtravel.com/industry-forecast-2020/.